OilStop ympäristötuotteet

OilStop ympäristötuotteet on tarkoitettu vaativiin ympäristön huoltotöihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. 
 
OilStop -tuoteperheeseen kuuluu kolme erilaista materiaalikoostumusta, jotka on kehitetty käyttötarkoitus huomioiden. OilStop Super sitoo raskaat polttoöljyt. OilStop Medium sitoo niin ikään rasvaisia nesteitä, mutta se imeyttää myös muita kevyempiä nesteitä. OilStop Lite on suunniteltu kevyiden nesteiden imeyttämiseen ja tätä tuotetta käytetään mm. vaarallisten aineiden, kuten erilaisten kemikaalien imeyttämiseen.


Oilstop Super

OilStop Medium

Oilstop Lite

OilStop Triact

OilStop Specials

OilStop -rullateline

© Dafecor Oy